Общи условия на сайта

Раздел I: Общи положения

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „К Лукс ” ЕООД и лицата, ползващи  онлайн магазина, намиращ се на www.kluxbg.com.

1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращо се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, потребителите изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.kluxbg.com.

1.2 „К Лукс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205545985, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново ул. Мария Магдалина, наричано по-долу К Лукс ЕООД  или Дружеството.

1.3 „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта.

1.4 “ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин намиращ се на www.kluxbg.com  предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

1.5 Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате и с условията относно събирането и обработването на вашите лични данни в съответствие с Правилата за поверителност по-долу.

Раздел II: Общи условия за ползване на онлайн магазин на К Лукс ЕООД

2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и К Лукс ЕООД. Осъществявайки достъп, браузвайки или използвайки този онлайн магазин, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. К Лукс ЕООД  може да прави подобрения или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, К Лукс ЕООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

2.5 К Лукс ЕООД не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на К Лукс ЕООД, дори ако той включва логото на К Лукс ЕООД, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на К Лукс ЕООД, и че дружеството няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на К Лукс ЕООД  не означава, че дружеството  подкрепя или поема отговорност за съдържанието  на такъв Web сайт.

2.6 Доколкото е позволено от закон, К Лукс ЕООД при никакви обстоятелства не е отговорно за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

2.7 К Лукс ЕООД  има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III: Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги през онлайн магазина на  К Лукс ЕООД

3. Цени

3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

3.2  К Лукс ЕООД си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.

3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата

3.5 Всеки оглед се заплаща 30 лв. за град София, извън София се таксуват според регион или населеното място. Такса оглед отпада при сключване на договор и авансово плащане.

4. Поръчки и доставка на стока

4.1 Поръчки могат да правят всички потребители на онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.

4.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на К Лукс ЕООД. Поръчки направени до 13.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 13.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък . Всички поръчки, които са направени в събота  и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината- юни, юли и октомври, ноември , потвърждаването на поръчката може да отнеме 2 работни дни.

4.3 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Еконт . Срокът за доставка е до 5 работни дни, след осъществяване на връзка с наш сътрудник. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт  в населеното място или до входа на неговия адрес.

4.4 Ако даденият продукт е със статус “По заявка” срокът на доставка се договаря  в зависимост от вида на продукта и страната на произход.

4.5 Продуктите се изпращат след като сътрудник на К Лукс ЕООД се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от потребителя.Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.

4.6 Продуктите се доставят  на получателите до входа на сградата. Качването  до апартамент на клиента в случаите когато не е наличен асансьор се таксува допълнително 10 лв. на етаж.

4.7 Всички пратки се изпращат с услугата “Провери преди да платиш”. Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи възражение за дефекти и/или липси и не поиска замяна при преглед в присъствието на куриера, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с дефект , липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. К Лукс ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

4.8. К Лукс ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които не е предвидило и не е било длъжно да предвиди.

4.9. К Лукс ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5. Плащане

5.1 Потребителят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

Банков превод

5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на К Лукс ЕООД цялата продажна цена на поръчаната през онлайн магазина стока.

6. Договорът за продажба от разстояние между К Лукс ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на К Лукс ЕООД.

7. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

7.1 Ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид или целостта й.

7.2 Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на К Лукс ЕООД рискът от случайното и повреждане се носи изцяло от потребителя.

8. Гаранционно обслужване

8.1 Гаранцията на всички климатици закупени през онлайн магазина на К Лукс ЕООД е определената от вносителя на продуктите. Гаранцията важи само при извършен монтаж и поддръжка от К Лукс ЕООД.

8.2. Гаранцията не обхваща случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация или механични въздействия; нарушаване на физическата цялост на продукта; оказано върху продукта въздействие, несъвместимо с нормалната експлоатация на продукта. 

8.3. Гаранционното обслужване се извършва от К Лукс ЕООД.

9. Правила за поверителност

9.1 К Лукс ЕООД в качеството си на администратор на лични данни се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Получените данни, предоставени от потребителите (така напр. име и фамилия, адрес на електронна поща, телефон и адрес за доставка), ще бъдат използвани единствено и само за обработване и изпълнение на поръчките, за подобряване на нашите услуги, за счетоводни цели, както и ако е необходимо съобразно приложимото законодателство. Данните се съхраняват за срок до 5 г. от приключване на договорните отношения или за по-дълъг срок, когато законодателството го изисква от администратора.

При посещението на интернет страницата автоматично се събират данни за  IP адрес на устройството, от което се достъпва, които се пазят в рамките на един месец и се обработват единствено за подобряване ефективността и функционалността на интернет сайта.

9.2 К Лукс ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни, в т.ч. такива разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи или религиозни убеждения генетични данни, биометрични данни както и други категории чувствителни данни. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на администратора, администраторът ще ги изтрие.

9.3 К Лукс ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети лица информацията за потребителите си. Единствено изключение от този принцип правят случаите когато разкриването на личните данни се изисква от приложимото право и/или за защита на К Лукс ЕООД и неговите потребители от престъпни или недобросъвестни действия, при спазване на действащото законодателство.

9.4 Потребителят може по всяко време да поиска от К Лукс ЕООД коригиране или заличаване на съхранените данни. В този случай коригирането или заличаването се извършва без излишна забава. Заличаването се извършва след изпълнението на всички валидно подадени от потребителя поръчки и съответно заплащане от страна на потребителя на дължимата продажна цена. К Лукс ЕООД има право да съхрани информация само ако запазването й е задължение на К Лукс ЕООД съобразно приложимото право, както и за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Потребителят има право на информация относно обработваните данни, както и на възражение срещу обработване на личните му данни съгласно приложимото законодателство.

Потребителят има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време без да се засяга законосъобразността на обработването  въз основа на съгласие, преди то да е оттеглено.

Потребителят има право и на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни.

9.5 В случай, че имате допълнителни въпроси относно правилата за поверителност, моля да се свържете с администратора –  К Лукс ЕООД на тел. 0887 345 960 или на адрес k.luxbg@gmail.com

10. Условия за изграждане на газопреносна мрежа и експлоатация на газови уреди

К Лукс ЕООД е сертифицирана фирма за изграждане на вътрешни сградни газови инсталации, както и монтаж на газови котли от сертифицирани производители. К Лукс ЕООД не носи отговорност при преработка от страна на клиента или неоторизирани лица по газопреносното трасе в случай на промяна или преместването му поради строително монтажни дейности. Абсолютно забранено е отстраняването на повреди по вътрешната газопреносна мрежа. Забранява се отварянето на предпазните капаци на газовите котли, в такъв случай гаранцията на уреда отпада. Инсталирането на газови уреди от неоторизирани и неквалифицирани фирми, или физически лица е забранено и освен това може да доведе до риск за вашето здраве и сигурност.

11. Допълнителни условия

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, a в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от родово компетентния съд в гр. София, съгласно ГПК.